Hyppää sisältöön
  Vireilletulo   Valmisteluvaihe   Ehdotusvaihe   Hyväksymisvaihe   Kaavan voimaantulo

YLI-KYRÖ Tervatievan ranta-asemakaavan muutos

TUNNUS
ENODno-2022-232
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen
LAINVOIMAISUUS
Kaava on saanut lainvoiman 9.8.2023

Sijainti

Kaavamuutosalue sijoittuu Enontekiön kunnan eteläosaan Yli-Kyrön kyläalueelle lähelle Kittilän kunnan rajaa ja on kooltaan noin 1,8 hehtaaria. Raattaman kylään on matkaa noin neljä kilometriä.

Kaavan tavoitteet

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa korttelia 121 (RA) nykyisen kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. Maanomistajan tavoitteena on muuttaa korttelialuetta siten, että alueelle voidaan rakentaa omakotitalo ja autohalli sekä neljä loma-asuntoa.


ASIAN KÄSITTELY

  Kaavan voimaantulo - Valmis

Kaavan voimaantulo kuulutus

Tervatievan ranta-asemakaavan muutos voimaan / Tervatieva gáddesajádatláva nuppástus fápmui

Kuulutusaika: 9.8.2023 - 8.9.2023

Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt 8.5.2023 § 45 Yli-Kyrön Tervatievan ranta-asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.

Kaavamuutos tulee maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti voimaan tällä kuulutuksella.

 

Eanodaga váldostivra lea dohkkehan 8.5.2023 § 45 Yli-Kyrö Tervatieva gáddesajádatláva nuppástusa. Mearrádusain ii leat váidaluvvon.

Lávvanuppástusat bohtet eanageavahan- ja huksenlága 200 §:a ja eanageavahan- ja huksenásahusa 93 §:a mieldásaččat fápmui dáinna gulahusain.

 

 


  Hyväksymisvaihe - Valmis

Valtuuston päätöksenteko

Hallituksen päätöksenteko

  Ehdotusvaihe - Valmis

Ehdotusvaiheen kuulutus

Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos, Tervatieva; kaavaehdotus nähtäville / Yli-Kyrö, Tervatieva gáddesajádatláva nuppástus: lávvaevttohus oaidnin láhkai
 

Kuulutusaika: 1.2.2023 - 3.3.2023

Kunnanhallitus asettaa kiinteistöä 47-403-2-87 Tervatieva koskevan Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä 1.2. – 3.3.2023 Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

 

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 3.3.2023 osoitteella:

Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

 

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Gielddaráđđehus ásaha giddodaga 47-403-2-87 Tervatieva guoski Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástusevttohusa oaidnin láhkai EHL 65 §:a ja EHÁ 27 §:a mielde.

Lávvaáššebáhpárat leat oaidnin láhkai 1.2. – 3.3.2023 Eanodaga gielddadálus ja gieldda internet siidduin.

 

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 3.3.2023 čujuhusain:

Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi

 

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi


Hallituksen päätöksenteko

  Valmisteluvaihe - Valmis

Kaava-aineistot

Asiakirjat

MRA30 kaavakartta Tervatieva (pdf, 118 kt)

MRA30 kaavaselostus Tervatieva (pdf, 2239 kt)

Hallituksen päätöksenteko

YLI-KYRÖ Tervatievan ranta-asemakaavan muutos; kaavaluonnos nähtäville

Asiakirjat

MRA30 kaavakartta Tervatieva (pdf, 118 kt)

MRA30 kaavaselostus Tervatieva (pdf, 2239 kt)


Valmisteluvaiheen kuulutus

Yli-Kyrön Tervatievan ranta-asemakaavan muutos; kaavaluonnos nähtäville / Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástus, Tervatieva; lávvahámus oaidnin láhkai

Kuulutusaika: 12.10.2022 - 11.11.2022

Kunnanhallitus asettaa Yli-Kyrön Tervatievaa koskevan ranta-asemakaavan kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti 12.10. – 11.11.2022 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireilla/YLIKYROuml_Tervatievan_rantaasemakaavan_(6653)

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 11.11.2022 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

Gielddaráđđehus ásaha Yli-Kyrö Tervatieva guoski gáddesajádatláva lávvahápmosa EHL 62 §:a ja EHÁ 30 §:a mielde oaidnin láhkai 12.10. – 11.11.2022 gaskasaš áigái. Lávvahámus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddadálus ja gieldda internetsiidduin https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireilla/YLIKYROuml_Tervatievan_rantaasemakaavan_(6653)

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 11.11.2022 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.


  Vireilletulo - Valmis

Hallituksen päätöksenteko

Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos, Tervatieva; asemakaava vireille

Asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.6.2022; Tervatieva (pdf, 1559 kt)


Kaava-aineistot