Hyppää sisältöön
  Vireilletulo   Valmisteluvaihe   Ehdotusvaihe   Hyväksymisvaihe   Kaavan voimaantulo

KILPISJÄRVI korttelien 9 ja 10 asemakaavan muutos

TUNNUS
ENODno-2021-382
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen
LAINVOIMAISUUS
Kaava on saanut lainvoiman 14.6.2023

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kilpisjärven kyläalueella, rajoittuen lännessä Urpiaisenkujaan, etelässä Urpiaisentiehen ja koillisessa kaavoittamattomaan alueeseen.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kortteli 9 teollisuusalueesta matkailupalvelujen korttelialueeksi sekä tarkastella korttelien 9 ja 10 rakennusoikeutta.


ASIAN KÄSITTELY

  Kaavan voimaantulo - Valmis

Kaavan voimaantulo kuulutus

Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelit 9 ja 10; voimaan / Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástus, goartilat 9 ja 10; fápmui

Kuulutusaika: 14.6.2023 - 14.7.2023

Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt 22.3.2023 § 34 Kilpisjärven korttelien 9 ja10 asemakaavan muutoksen.  Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaavamuutos tulee maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti voimaan tällä kuulutuksella.

Eanodaga gieldda váldostivra lea dohkkehan 22.3.2023 § 34 Gilbbesjávrri goartiliid 9 ja 10 sajádatláva nuppástusa. Mearrádusain ii leat váidaluvvon. Lávvanuppástusat bohtet eanageavahan- ja huksenlága 200 §:a ja eanageavahan- ja huksenásahusa 93 §:a mieldásaččat fápmui dáinna gulahusain.


  Hyväksymisvaihe - Valmis
  Ehdotusvaihe - Valmis

Ehdotusvaiheen kuulutus

Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelit 9 ja 10; kaavaehdotus nähtäville / Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástus, koartilat 9 ja 10; lávvaevttohus oaidnin láhkai

Kuulutusaika: 12.10.2022 - 11.11.2022

Kunnanhallitus asettaa Kilpisjärven korttelien 9 ja 10 muutosehdotuksen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtäville 12.10. - 11.11.2022 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireilla/KILPISJAumlRVI_korttelien_9_ja_10_asemak(6682)

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 11.11.2022 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

Gielddaráđđehus ásaha Gilbbesjávrri goartiliid 9 ja 10 nuppástusevttohusa EHL 65 § ja EHÁ 27 § mielde oaidnin láhkai 12.10. - 11.11.2022 gaskasaš áigái Eanodaga gielddaviesus ja gieldda internet-siidduin https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireilla/KILPISJAumlRVI_korttelien_9_ja_10_asemak(6682)

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 11.11.2022 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.


Hallituksen päätöksenteko

  Valmisteluvaihe - Valmis
  Vireilletulo - Valmis

Kaava-aineistot