Hyppää sisältöön
  Vireilletulo   Valmisteluvaihe   Ehdotusvaihe   Hyväksymisvaihe   Kaavan voimaantulo

KILPISJÄRVI korttelin 16 rakennuspaikan 12 asemakaavan muutos

TUNNUS
ENODno-2023-166
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kilpisjärven kyläkeskuksen pohjoisosassa Tsahkalluoktantien päässä.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa korttelin 16 rakennuspaikkaa 12 (AO) nykyisen kaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle. Laajennusalue on voimassaolevassa kaavassa merkitty Sodankylän observatorion tutkimustoimintaan tarkoitetuksi e-alueeksi. Nykyisin alue ei ole enää tutkimuskäytössä. Kaavan mukainen rakennuspaikka on pienen koon ja maastonmuotojen takia rakentamisen kannalta haastava. Rakennuspaikan laajentamisella tontista muodostuu paremmin rakentamiseen sopiva. Kaavamuutos tuo omalta osaltaan helpotusta Kilpisjärven tonttipulaan.


ASIAN KÄSITTELY

  Kaavan voimaantulo - Valmis

Kaavan voimaantulo kuulutus

Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelin 16 rakennuspaikka 12; voimaan / Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástus, goartila 16 huksensadji 12; fápmui

Kuulutusaika: 7.2.2024 - 7.3.2024

Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2023 § 108 Kilpisjärven kortteli 16 rakennuspaikan 12 asemakaavan muutoksen.

Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaavamuutos tulee maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti voimaan tällä kuulutuksella.

 

Eanodaga gielddaráđđehus lea dohkkehan 13.12.2023 § 108 Gilbbesjávrris goartila 16 huksensaji 12 guoski sajádatláva nuppástusa.

Mearrádusain ii leat váidaluvvon. Lávvanuppástusat bohtet eanageavahan- ja huksenlága 200 §:a ja eanageavahan- ja huksenásahusa 93 §:a mieldásaččat fápmui dáinna gulahusain.

 


  Hyväksymisvaihe - Valmis

Hallituksen päätöksenteko

Valtuuston päätöksenteko

  Ehdotusvaihe - Valmis

Hallituksen päätöksenteko

Ehdotusvaiheen kuulutus

Kilpisjärvi, korttelin 16 rakennuspaikan 12 asemakaavan muutos; kaavaehdotus nähtäville / Gilbbesjávri, goartil 16 huksensaji 12 sajádatláva nuppástus; lávvaevttohus oaidnin láhkai

Kuulutusaika: 28.9.2023 - 30.10.2023

Kunnanhallitus asettaa Kilpisjärven korttelin 16 rakennuspaikan 12 kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 § mukaisesti 28.9. – 30.10.2023 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotus on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 30.10.2023 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Gielddaráđđehus ásaha Gilbbesjávrri goartila 16 huksensaji 12 lávvaevttohusa oaidnin láhkai EHL 65 § ja EHL 27 § mielde 28.9. – 30.10.2023 gaskasaš áigái. Lávvaevttohus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddaviesus ja gieldda internetsiidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 30.10.2023 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi


  Valmisteluvaihe - Valmis

Valmisteluvaiheen kuulutus

Kilpisjärven korttelin 16 rakennuspaikan 12 asemakaavan muutos; kaavaluonnos nähtäville / Gilbbesjávrri koartil 16 huksensaji 12 sajádatláva nuppástus; lávvahámus oaidninláhkai

Kuulutusaika: 6.7.2023 - 23.8.2023

Kunnanhallitus asettaa Kilpisjärvellä korttelin 16 rakennuspaikan 12 asemakaavan muutoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti 6.7. – 23.8.2023 väliseksi ajaksi.

Kaavaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 23.8.2023 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Gielddaráđđehus bidjá Gilbbesjávrri koartil 16 huksensaji 12 sajádatláva nuppástusa oaidninláhkai Eanangeavahan- ja huksenlága 62 § ja Eanangeavahan- ja huksenásahusa 30 § mielde áigodahkii 6.7. – 23.8.2023.

Lávvahámus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddadálus ja gieldda internetsiidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 23.8.2023 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

 


Hallituksen päätöksenteko

  Vireilletulo - Valmis

Hallituksen päätöksenteko

Vireilletulokuulutus

Kilpisjärven asemakaavan muutos, kortteli 16 ra 12; kaavamuutos vireille / Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástus, goartil 16 ra 12; lávvanuppástus johtui

Kuulutusaika: 7.6.2023 - 7.7.2023

Kunnanhallitus kuuluttaa korttelin 16 rakennuspaikkaa 12 koskevan Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille. Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 7.6.2023 alkaen.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Gielddaráđđehus gulaha goartila 16 huksenbáikki 12 guoski Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástusa johtui. Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána,

mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 7.6.2023 rájes.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi