Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Kunnanjohtajan ajankohtaiset/ ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

  • Lapin liiton hallituksen 25.9.2023 kokouksen pöytäkirja
  • Arktisen Lapin ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen ympäristöjaoston 6.10.2023 pöytäkirja
  • ​Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan päätös 9.10.2023 § 16
  • Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston 12.10.2023 pöytäkirja

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

KOY Enontekiön kunnan asuntojen toimitusjohtaja ********* on irtisanoutunut 27.9.2023. Kunnanjohtajaa on informoitu asiasta 26.10.2023 yhtiön hallituksen kokouksessa. Kunnanjohtaja on antanut omistajaohjausta toimitusjohtajan paikan haettavaksi laittamiseen välittömästi. Samassa kokouksessa yhtiön hallituksen puheenjohtaja *********  kertoi irtisanoutuvansa tehtävästään yhtiön hallituksessa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.