Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Kunnanhallituksen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

ENODno-2023-162

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanhallitus seuraa niiden toimialojen talouden kehitystä, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitseen alaisuuteensa kuuluvien toimialojen osavuosikatsaukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.