Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Henkilöstösihteerin toimen täyttäminen

ENODno-2023-300

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.10.2023 §33 Henkilöstösihteerin kelpoisuusehdoista ja julisti toimen haettavaksi.

Henkilöstösihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto tai muu vastaava aikaisempi tutkinto. Tehtävässä edellytetään työkokemusta henkilöstö- tai palkkahallinnon tehtävistä sekä yleisesti käytössä olevien palkkahallinnon ohjelmien hallintaa, järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta työssä sekä erinomaisia yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja. Saamenkielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.

Henkilöstösihteerin toimi on ollut haettavana  10.10.-30.10.2023 välisen ajan. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekry-palvelussa, TE-toimiston sivuilla ja kunnan nettisivuilla sekä Oikotie-palvelussa. 

Hakuaikana hakemuksia toimeen tuli 7 kappaletta. Kahdella hakijoista oli tehtävään soveltuva tutkinto sekä työkokemusta henkilöstö- tai palkkahallinnon tehtävistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Kunnanhallitus kutsuu haastateltavaksi ********* ja *********. 

Haastatteluryhmänä toimii hallintojohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

hakijat

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.