Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma

ENODno-2021-403

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Maapoliittisen ohjelman luonnos on päivitetty ajantasalle. Maapoliittista ohjelmaa on tarkoitus esitellä valtuustoseminaarissa, jonka jälkeen ohjelma käsitellään kunnanhallituksessa ja viedään valtuustoon hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan maapoliittisen ohjelman tilanteen ja esittää valtuustolle, että järjestetään maapoliittisen ohjelman valtuustoseminaari 15.3.2023.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan maapoliittisen ohjelman tilanteen ja esittää valtuustolle, että järjestetään maapoliittisen ohjelman valtuustoseminaari 15.3.2023.

Päätös

Valtuustoseminaari järjestetään ehdotuksen mukaan. 

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Valmistelija

Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnan maapoliittista ohjelmaa on esitelty valtuustoseminaarissa 15.3.2023. Ohjelmaluonnokseen on tehty muutoksia seminaarissa käydyn keskustelun ja saatujen kommenttien perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Enontekiön kunnanhallitus päättää pyytää maapoliittisen ohjelman luonnoksesta lausunnot kuntalaisilta ja sidosryhmiltä. Maapoliittisen ohjelman luonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja lausunnot tulee antaa 30.6.2023 mennessä. Lausuntopyyntö lähetetään erikseen tärkeimmille sidosryhmille, joita ovat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Muonion, Kittilän ja Inarin kunnat, Käsivarren ja Näkkälän paliskunnat, Saamelaiskäräjät sekä Metsähallitus.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.

Valmistelija

  • Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma on etenemässä hyväksymiskäsittelyyn. Ohjelmaluonnos esiteltiin valtuustoseminaarissa keväällä. Seminaarissa käydyn keskustelun jälkeen ohjelmaluonnosta täydennettiin. Tämän jälkeen maapoliittiinen ohjelma asetettiin julkisesti nähtäville sekä pyydettiin siitä lausunnot kuntalaisilta ja sidosryhmiltä.

Ohjelmaluonnoksesta antoivat lausunnon Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Käsivarren paliskunta ja Näkkälän paliskunta. Inarin kunta ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa. Saamelaiskäräjät pyysi jatkoaikaa lausunnon jättämiselle. Jatkoaikaa myönnettiin, mutta lausuntoa ei kuitenkaan saatu. Lausuntokierroksen jälkeen maapoliittista ohjelmaa täydennettiin kunnan viranhaltijoiden kommenttien ja sidosryhmien lausuntojen johdosta. Lisäykset on merkitty liitteenä olevaan luonnokseen vihreällä ja sinisellä tekstillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Enontekiön kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan maapoliittisen ohjelman luonnoksen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.