Hyppää sisältöön
  Vireilletulo   Valmisteluvaihe   Ehdotusvaihe   Hyväksymisvaihe   Kaavan voimaantulo

YLI-KYRÖ Saajontien ranta-asemakaavan muutos

TUNNUS
ENODno-2022-116
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen
LAINVOIMAISUUS
Kaava on saanut lainvoiman 1.11.2023

Sijainti

Kaavamuutosalue sijoittuu Ounasjoen varteen Yli-Kyrön kylän pohjoisosaan ja on kooltaan noin 7 hehtaaria.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on poistaa nykyisessä kaavassa kahdelle eri kiinteistölle kuuluva matkailupalvelujen kortteli 75 (RM), joka sijaitsee osittain valtakunnallisesti arvokkaalla tuulikerrostumalla. Kiinteistön 47-403-1-91 osalta RM -korttelista vapautuva rakennusoikeus on tavoitteena osoittaa kahtena normaalina omarantaisena lomarakennuspaikkana (RA). Kiinteistön 47-403-1-89 osalta tavoitteena on lisätä rakennusoikeutta kiinteistöllä sijaitsevalle korttelin 76 pientalon rakennuspaikalle (AO) ja/tai osoittaa kiinteistölle 1-2 uutta lomarakennuspaikkaa (RA).


ASIAN KÄSITTELY

  Kaavan voimaantulo - Valmis

Kaavan voimaantulo kuulutus

Yli-Kyrö, Saajontien ranta-asemakaavan muutos; voimaan / Yli-Kyrö, Saajoluotta gáddesajádatláva nuppástus; fápmui

Kuulutusaika: 1.11.2023 - 30.11.2023

Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt 6.9.2023 § 78 Saajontien ranta-asemakaavan muutoksen.

Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaavamuutos tulee maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti voimaan tällä kuulutuksella.

 

Eanodaga váldostivra lea dohkkehan 6.9.2023 § 78 Saajoluotta gáddesajádatláva nuppástusa.

Mearrádusain ii leat váidaluvvon. Lávvanuppástusat bohtet eanageavahan- ja huksenlága 200 §:a ja eanageavahan- ja huksenásahusa 93 §:a mieldásaččat fápmui dáinna gulahusain.

 


  Hyväksymisvaihe - Valmis

Kaava-aineistot

Valtuuston päätöksenteko

Hallituksen päätöksenteko

  Ehdotusvaihe - Valmis

Ehdotusvaiheen kuulutus

Yli-Kyrö, ranta-asemakaavan muutos, Saajontie; kaavaehdotus nähtäville / Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástus: Saajontie; lávvaevttohus oaidnin láhkai

Kuulutusaika: 31.5.2023 - 30.6.2023

Kunnanhallitus asettaa Saajontien ranta-asemakaavan kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä 31.5 – 30.6.2023 Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 30.6.2023 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Gielddaráđđehus ásaha Saajontie gáddesajádatláva lávvaevttohusa oaidnin láhkai EHL 65 §:a ja EHÁ 27 §:a mieldásaččat.

Lávvaáššebáhpárat leat oaidnin láhkai 31. 5. – 30.6.2023 Eanodaga gielddadálus ja gieldda internet siidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 30.6.2023 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi


Hallituksen päätöksenteko

  Valmisteluvaihe - Valmis

Kaava-aineistot

Hallituksen päätöksenteko

Valmisteluvaiheen kuulutus

Yli-Kyrön Saajontien ranta-asemakaavan muutos; kaavaluonnos nähtäville / Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástus, Saajontie; lávvahámus oaidnin láhkai

Kuulutusaika: 15.2.2023 - 17.3.2023

Kunnanhallitus asettaa kiinteistöjä 47-403-1-89 ja 47-403-1-91 koskevan Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti 15.2. – 17.3.2023 väliseksi ajaksi.

Kaavaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla. Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 17.3.2023 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Gielddaráđđehus bidjá giddodagaid 47-403-1-89 ja 47-403-1-91 guoski Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástushápmosa oaidninláhkai MRL 62 § ja MRA 30 § mielde áigodahkii 15.2. – 17.3.2023.

Lávvahámus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddadálus ja gieldda internetsiidduin. Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 17.3.2023 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

 


  Vireilletulo - Valmis

Kaava-aineistot

Hallituksen päätöksenteko

Asiakirjat

Pöytäkirjan ote-Kunnanhallitus - 10.05.2022, klo 12:05 § 109