Kunnanvaltuusto, kokous 9.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Perustelut

Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Jari Stoor toi vammaisneuvoston terveiset: Vammaisneuvoston kokous pidettiin 3.11.2022. Ulla Keinovaara lisäsi terveisiin, että vammaisneuvosto toivoo lisää toimintaa vammaisille nuorille.

Jarmo Näkkäläjärvi toi nuorisovaltuuston terveiset: Edellisen valtuuston jälkeen ei ole pidetty nuorisovaltuuston kokousta. Tällä hetkellä on uuden nuorisovaltuuston valinta käynnissä. Seuraava nuorisovaltuusto kokoontuu uudella kokoonpanolla. 

Satu-Marja Eira Keskitalo toi vanhusneuvoston terveiset: vanhusneuvoston kokous pidettiin 20.10.2022. Seuraava kokous on 13.12.2022.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.