Kunnanvaltuusto, kokous 9.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja toi valtuustolle tiedoksi, että Lapin ELY-keskukselta vuonna 2021 myönteisen rahoituspäätöksen saanut Enontekiön reittien kokonaiskehittämissuunnitelma 2022-2028-hanke on päättynyt ilman tehtyjä toimenpiteitä hanke-ajan päättymiseen. Hankkeelle olisi tullut hakea jatkoaikaa 30.6.2022 mennessä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.