Kunnanvaltuusto, kokous 9.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Enontekiön kunnan virasto-organisaatiouudistus

ENODno-2022-241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Birgitta Eira, birgitta.eira@enontekio.fi
Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Valtakunnallinen sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus astuu voimaan täysimääräisesti 1.12023, kun toiminnot kokonaisuudessaan siirtyvät hyvinvointialueille. Uudistus vaikuttaa merkittävällä tavalla myös kuntien toimintaan ja talouteen. Muutoksesta johtuen, Enontekiön kunnassa tulee päivittää olemassa oleva organisaatiorakenne kokonaisuudessaan. Ensimmäisessä vaiheessa päivitettäväksi tulee luottamushenkilöorganisaatio, jossa on valtuustotasolla määritelty vastuualueet ja päätöksentekoelimet. Luottamushenkilöorganisaatiopäivityksen jälkeen voidaan prosessissa edetä seuraavaan vaiheeseen, eli virasto-organisaation uudistamiseen ja edelleen hallintosäännön päivittämiseen uudistuksen loppuunsaattamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus käy asiasta evästekeskustelua, jonka pohjalta asian valmistelua jatketaan.

Päätös

Kunnanhallitus kävi asiasta evästekeskustelun, jonka pohjalta asian valmistelua jatketaan.

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Valtakunnallinen sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus astuu voimaan täysimääräisesti 1.1.2023, kun toiminnot kokonaisuudessaan siirtyvät hyvinvointialueille. Uudistus vaikuttaa merkittävällä tavalla myös kuntien toimintaan ja talouteen. Muutoksesta johtuen, Enontekiön kunnassa tulee päivittää olemassa oleva organisaatiorakenne kokonaisuudessaan. Ensimmäisessä vaiheessa on päivitetty luottamushenkilöorganisaatio, jossa on valtuustotasolla määritelty vastuualueet ja päätöksentekoelimet. Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn luottamushenkilöorganisaation 7.9.2022/§ 59. Luottamushenkilöorganisaatiopäivityksen jälkeen prosessi on edetty seuraavaan vaiheeseen, eli virasto-organisaation uudistamiseen. Luottamushenkilö- ja virasto-organisaatiomuutokset edellyttävät hallintosäännön päivittämistä vastaamaan uutta organisaatiota. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan virasto-organisaatiosta. Päätös tuodaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Virasto-organisaatiomuutoksesta on järjestetty seminaari kunnanhallitukselle, varajäsenille sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle 20.10.2022. Virasto-organisaatiomuutosta on käsitelty yhteistoimintaryhmässä 21.10.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy virasto-organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti. Organisaatiouudistus astuu voimaan 1.1.2023. Edelleen kunnanhallitus päättää viedä uudistetun virasto-organisaation tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy virasto-organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti. Organisaatiouudistus astuu voimaan 1.1.2023. Edelleen kunnanhallitus päättää viedä uudistetun virasto-organisaation tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.