Kunnanvaltuusto, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Perustelut

Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Kokouskäsittely

Vammaisneuvoston terveiset toi Birgitta Eira. Vammaisneuvoston kokouksessa 2.11.2023 käsiteltiin ErityisTET-viikon palautetta. Viikko järjestetään myös ensi vuonna. Vammaisneuvosto käsitteli myös toimintasuunnitelmaa vuodelle 2024. Toimintakeskus Hyrylän väistötilat eivät ole esteettömät. Kulku tiloihin on portaikon kautta ja tilat ovat ahtaat. Seuraava vammaisneuvoston kokous on 24.1.2024. Vammaisneuvosto järjestää kuljetuksen Vuontisjärven Viiman pikkujouluihin 18.11.2023.

Vanhusneuvoston terveiset toi Satu-Marja Eira-Keskitalo. Vanhusneuvostolla ei ole ollut kokousta viime valtuuston jälkeen. Outi Kurkela kertoi, että osa vanhusneuvoston väestä on osallistunut etänä 8.11.2023  Vanhusneuvostopäiville. Vanhusneuvostopäivä on Avoimen hallinnon ohjelman yhdessä ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen yhteistyötilaisuus.

Jarmo Näkkäläjärvi toi nuorisovaltuuston terveiset. Nuorisovaltuusto on 1.11.2023 kokouksessaan käsitellyt toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2024. Lisäksi nuorisovaltuusto käsitteli Leville järjestettävään matkaan liittyviä asioita.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.