Kunnanvaltuusto, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 1.11.2023 ja toimitettu samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi paikalla olevan 13 valtuutettua.  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Birgitta Eira ja Satu-Marja Eira-Keskitalo saapuivat kokoukseen tämän pykälän aikana ennen nimenhuutoa.

Merkitään pöytäkirjaan, että seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta tähän kunnanvaltuuston kokoukseen:

Janne Näkkäläjärvi, Johtti Sápmelaččat rs. Paikalle kutsuttuna 1. varavaltuutettu Lars-Aslak Tornensin, joka ei ilmoittanut esteestä. Paikka jäi tyhjäksi.

Kari-Pekka Stoor, Perussuomalaiset.  Molemmat varavaltuutetut ilmoittivat esteestä. Paikka jäi tyhjäksi.

Merkittin, että seuraavat valtuutetut eivät olleet ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta tähän kunnanvaltuuston kokoukseen:

Juha-Pekka Mäntyvaara, Keskusta. Paikka jäi tyhjäksi.

Per-Oula Juuso, Johtti Sápmelaččat rs. Paikka jäi tyhjäksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.