Kunnanvaltuusto, kokous 30.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

Valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen toi valtuustolle tiedoksi Lapin poliisilaitoksen tutkintapäätöksen, joka koski kahta erillistä tutkintapyyntöä. Tutkintapyynnöissä väitettiin, että Enontekiön kunnassa on mahdollisesti tapahtunut Jari Rantapelkosen, Seppo Alatörmäsen ja Hannu Auton toiminnassa lainvastaisuuksia koskien lentokentän ostamista ja siitä sopimista. Lapin poliisilaitoksen päätöksen mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, esitutkintaa ei toimiteta ja tutkinta on pääätetty. 

Kunnanjohtaja kiitti valtuustoa, luottamushenkilöitä ja henkilöstöä hyvästä, erittäin työntäyteisestä ja historiallisesta valtuustokaudesta. Kunnanjohtaja kiitti valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmästä hyvin johdetusta valtuustokaudesta.

Kunnanjohtaja ilmoitti, että viraston ulko-ovi tullaan kesälomien jälkeen aukaisemaan ja siitä tullaan tiedottamaan. Samalla kunnanjohtaja korosti, että kunnanvorastolla asioivien tulee varata palveluaika, jotta voidaan varmistaa saatvailla oleva ja hyvä palvelu. Ilman ajanvarausta virastolle tulevat asiakkaat eivät välttämättä saa palvelua.

Taru Mäkitalo kiitti kuluneesta kaudesta sekä toivotti menestystä uudelle valtuustolle

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Valtuuston puheenjohtaja onnitteli uutta kehitysjohtajaa. Lisäksi puheenjohtaja toi tiedoksi poliisin alustavasta tutkinnasta; poliisi ei ala esitutkimaan valtuuston puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja kehitysjohtajan toimintaa koskien lentokentän ostamista, koska väitteissä ei ollut mitään perää.

Kunnanjohtaja kiitti valtuusto ja henkilöstöä erinoamisesta valtuustokaudesta sekä valtuuston puheenjohtajaa Seppo Alatörmästä valtuustokauden johtamisesta.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.