Kunnanvaltuusto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Perustelut

Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ettei uudet vaikuttamistoimielimet eivät ole järjestäytyneet vaalien jälkeen eivätkä valinneet edustajiaan valtuuston kokoukseen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.