Kunnanvaltuusto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

 

Päätös

Valtuusto merkitsi seuraavat ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi:

- Koulutussuunnitelman mukainen koulutus valtuutetuille jatkuu.
- Maakuntajohtajan vuosittainen kuntakierros Enontekiöllä 30.9 klo 13-15 virastotalolla, paikalla valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä johtoryhmä.
- Kuntalaisfoorumi 12.10 klo 17 alkaen valtuustosalissa ja virtuaalisesti. Keskustellaan kuntastrategiasta ja ensi vuoden talousarviosta 2022.
- Konsernin kehittämispaja tiistaina 26.10 klo 09-11. Aihe kunnan investoinnit 2022-2032 ml hyvinvointikeskus. Kutsu valtuutetuille ja vastuuviranhaltijoille lähetetään lähiaikoina.
- Hyvinvointikeskuksen tilannekatsaus, tekninen johtaja.

Hyvinvointikeskusta koskeva valtuustoseminaari 10.11.2021 klo 12:00 

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin Riitta Peltovuomaa ja Kimmo Lämsää klo 19:15 - 19:40 Karesuvannon koulun sisäilmaongelmia koskevassa asiassa

Merkittiin kokoustauko klo 20:08 - 20:15 sekä sen jälkeen uusi nimenhuuto. Todettiin, että paikalla oli 16 varsinaista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.