Kunnanvaltuusto, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kuntavaalien 2021 valtuutetut ja varavaltuutetut

ENODno-2021-285

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Vaalilain 95 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle.

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen 16.6.2021. Kuntavaalien tulos on tullut lainvoimaiseksi.

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitetun kuntavaalin tuloksen mukaan kunnanvaltuustoon jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2021-2025 tulivat valituiksi:

 1. Palojärvi, Leena YLEÄ
 2. Tjäderhane Pekka KOK
 3. Kultima, Elli-Maria KESK
 4. Näkkäläjärvi, Jarmo YLEÄ
 5. Laakkonen, Janne KOK
 6. Näkkäläjärvi, Janne JSYL
 7. Eira, Birgitta VIHR
 8. Viitanen, Jarno YLEÄ
 9. Stoor, Kari-Pekka PS
 10. Norrgård, Sari KESK
 11. Kurkela, Outi KD
 12. Eira-Keskitalo, Satu-Marja, YLEÄ
 13. Keinovaara, Ulla YLEÄ
 14. Mäntyvaara, Juha-Pekka KESK
 15. Hautamäki, Helinä KOK
 16. Lundell, Anja-Maija VIHR
 17. Juuso, Per-Oula JSYL

Varalla
 

Vihreä liitto

 1. Labba, Virpi VIHR
 2. Pirskanen, Juha VIHR
   

Perussuomalaiset

 1. Lyttinen, Emilia PS
 2. Keskitalo, Marko PS
   

Kokoomus + Kristillisdemokraatit

 1. Järvistö, Heikki KOK
 2. Ranta, Daniela KOK
 3. Mäkitalo, Taru KOK
 4. Kirkkala, Santeri KOK
   

Suomen Keskusta

 1. Alatörmänen, Seppo KESK
 2. Keskitalo, Kalevi Antero KESK
 3. Kultima, Unto KESK
   

Yhteislista Enontekiöläisten ääni

 1. Korva, Sirpa-Liisa YLEÄ
 2. Syväjärvi, Ville YLEÄ
 3. Mikiwer, Antero YLEÄ
 4. Palojärvi, Iisko YLEÄ
 5. Palojärvi, Oula- Matti YLEÄ
   

Johtti Sápmelaccat rs:n yhteislista

 1. Tornensis, Lars- Aslak JSYL
 2. Valkeapää, Tytti JSYL
   

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi luettelon kuntavaalien 2021 valtuutetuiksi valituista ja varalle valituista.

Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Perustelut

-

Ehdotus

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi luettelon kuntavaalien 2021 valtuutetuiksi valituista ja varalle valituista.
 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Luottamustoimikortiston hoitaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.