Kunnanvaltuusto, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat valtuustoryhmät:

Kokoomus ja Kristillisdemokraatit, puheenjohtajanaan Helinä Hautamäki
Enontekiön ääni puheenjohtajanaan Jarmo Näkkäläjärvi
Vihreät puheenjohtajanaan Birgitta Eira
Perussuomalaiset puheenjohtajanaan Kari-Pekka Stoor
Keskusta puheenjohtajanaan Sari Norrgård
Johtti Sápmelaččat puheenjohtajanaan Janne Näkkäläjärvi


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.