Kunnanvaltuusto, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Perustelut

Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Jari Stoor toi valtuustolle vammaisneuvoston terveiset ja Ulla-Maija Syväjärvi vanhusneuvoston terveiset. Elina-Rousu Karlsen totesi ettei nuorisovaltuustolla ole ollut kokousta.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.