Kunnanvaltuusto, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Selostus
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 16.6.2021 ja toimitettu samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Unto Kultima on ilmoittanut esteen, mutta tilalle ei ole saatu varavaltuutettua. Puheenjohtaja totesi, että Elli-Maria Kulltima ja Pentti K. Keskitalo eivät ole paikalla. Edelleen puheenjohtaja totesi, että Hannu Ranta on ilmoittanut esteen, mutta tilalle ei ole saatu varavaltuutettua. Puheenjohtaja totesi, että Janne Näkkäläjärvi saapui kokoukseen nimenhuudon lopussa ja että paikalla on 12 valtuutettua, joten kokous on päätösvaltainen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.