Kunnanvaltuusto, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ilmoitusasiat

Perustelut

Selostus
Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.