Kunnanvaltuusto, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Valtuustoaloitteet

Perustelut

Kunnan hallintosääntö 120 §

”Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”

Päätös

Valtuustoaloite 22.6.2022

Esitämme, että lapsille rakennettaisiin Hetan kylälle Parkour-rata ja aktiviteettipuisto.

Daniela Huber ja Taru Mäkitalo Kansallinen kokoomus

 

Valtuustoaloite 22.6.2022

Otto-automaatti on purettu pois Hetasta, joka on tärkeä tarpeen pienessä kunnassamme. Ehdotan että kunta ottaisi kantaa asiaan että saadaan sijoitus kohdan otto-automaatille. Toivon että saamme asiaa eteenpäin ja uuden otto-automaatin kuntaamme.

Ulla Keinovaara

Valtuustoaloite 22.6.2022

kelkkareittien vaarallisten paikkojen läpikäynti, paremmat merkinnät/opasteet yritysten palveluista taajamiin, kelkkareitin rakentaminen pikaisesti kulkemaan teboilin kautta jotta vältytään epävirallisten reittien käytöstä.

Jarno Viitanen