Kunnanvaltuusto, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Perustelut

Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Päätös

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi toi terveiset nuorisovaltuustolta: Nuorisoneuvosto ei ole kokoontunut edellisen kunnanvaltuuston jälkeen. Seuraava nuorisovaltuuston kokous on suunniteltu elokuulle. Joten ei ole mitään uusia asioita nuorisovaltuustosta tiedotettavaksi, kuin mitä edellisessä kunnanvaltuustossa tuotiin esille..

Ulla Keinovaara toi terveiset vammaisneuvoston 2.6.2022 kokouksesta:  Työelämään tutustumisviikon tulevasta järjestämisestä ja hyvinvoiva kuntalainen hankkeen esittely kokouksessa, sekä vammaisneuvoston ehdotuksesta vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä.

Satu-Marja Eira-Keskitalo toi terveiset vanhusneuvostolta: Vanhusneuvosto kokoontui 24.5.2022. -Heli Kolehmainen kävi esittelemässä kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma luonnoksen. Tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi ja käyttöön v. 2023 alusta.. Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa , jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ,käyttöä sekä taide-ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. -Päivitettiin toimintasääntö. -Vastattiin Ikäystävällinen Lappi -hankkeen kyselyyn. -Esitettiin kunnanhallitukselle Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajiksi Satu-Marja Eira-Keskitaloa ja Antti-Oula Juusoa -Annettiin tiedoksi Saamelainen kehittäjä asiakas- toiminta -Seuraavaan kokoukseen päätettiin kutsua esittäytymään sosiaaliohjaaja-koulukuraattori Tiinu Ristinen.