Kunnanvaltuusto, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muutosesitys investointiohjelmaan vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023

ENODno-2021-229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnanvaltuusto päätti 18.5.2022 § 25 uuden rakennutettavan tehostetun  palveluasumisyksikön paikaksi esillä olleista vaihtoehdoista, vaihtoehto B:n eli eläinlääkäri-/lääkäritalojen paikan. Kyseisen paikan rakentaminen vaatii nykyisten eläinlääkärintilojen purkamisen ja vastaavien uusien tilojen rakentamisen. Tilojen käyttäjien kanssa on käyty alustavia neuvotteluita tilantarpeista ja uusien tilojen vaatimuksista. Tilojen tulee olla käytettävissä ennen olemassa olevien tilojen purkamista. Tämä tarkoittaa aikataulullisesti, että tilojen kilpailutus tulee tehdä 2022 aikana ja itse toteutus alkuvuodesta 2023.

Edellä mainittujen syiden vuoksi Enontekiön kunnan investointiohjelma vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023 tulee päivittää, jotta em. hankinnat voidaan aloittaa, seuraavasti:

2022            Uudet eläinlääkäreiden tilat, kilpailutus ja valmistelut             35 000€

2023            Uudet eläinlääkäreiden tilat, rakennuttaminen                      800 000€                                         

Edellä mainittujen syiden vuoksi Enontekiön kunnan investointiohjelma vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodelle 2023 tulee päivittää vastaamaan kustannusarviota ja arvioitua toteutusaikataulua. Suunnitelmavuodelle 2023 tulee olla myös investointiohjelmassa esittää investointivaraus, jotta tulevan suunnitelmavuoden kohteita voidaan kilpailuttaa.

Investointiohjelma muutokset hyväksyy Enontekiön hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksen esityksestä, kunnanvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2022 investointiohjelman sekä investointien suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:

2022            Uudet eläinlääkäreiden tilat, kilpailutus ja valmistelut                 35 000€

2023            Uudet eläinlääkäreiden tilat, rakennuttaminen                            800 000€

Investointien vastuuviranhaltijana toimii ilman erillisiä päätöksiä tekninen johtaja.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2022 investointiohjelman sekä investointien suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:

2022 Uudet eläinlääkäreiden tilat, kilpailutus ja valmistelut 35 000€

2023 Uudet eläinlääkäreiden tilat, rakennuttaminen 800 000€

Investointien vastuuviranhaltijana toimii ilman erillisiä päätöksiä tekninen johtaja.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2022 investointiohjelman sekä investointien suunnitelmavuoden 2023 muuttamista seuraavasti:

2022 Uudet eläinlääkäreiden tilat,​ kilpailutus ja valmistelut 35 000€

2023 Uudet eläinlääkäreiden tilat,​ rakennuttaminen 800 000€

Investointien vastuuviranhaltijana toimii ilman erillisiä päätöksiä tekninen johtaja.

Päätös

Kunnanvaltuusto päättää asian kunnanhallituksen esityksen mukaan, lisättynä ponnella markkinavuoropuhelun järjestämisestä.

 

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Puheenjohtaja määräsi kokoustauon 16.26-16.40

Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Paikalla 13 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.

Kokoukseen kutsuttiin asiantuntijaksi tekninen johtaja Kimmo Lämsä.

Leena Palojärvi esitti, että valtuusto yksimielisesti lisää ponnen markkinavuoropuhelun järjestämisestä investoinnin suunnittelussa alueen yrittäjien kanssa.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi keskustelun aikana valtuuston päättäneen lisätä ponnen esitetyn mukaisesti, muutoin kunnanhallituksen esityksen mukaan.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta taloushallinto tekninen johtaja