Kunnanvaltuusto, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 15.6.2022 ja toimitettu samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Paikalla oli 13 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.

Pykälän aikana puheenjohtaja totesi, että valtuuston tulee huomioida Satu-Marja Eira-Keskitalon merkkipäivä ja että, kuullaan yrittäjäbarometrin 2022 tuloksia Enontekiön kunnanosalta.

Valtuuston kokoukseen on kutsuttu Lapin Yrittäjät ry:stä toimitusjohtaja Pirkka Salo, Tunturi-Lapin kehityksestä Veli-Matti Hettula ja Enontekiön yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Ikonen tuloksia esittelemään ja keskustelua varten.

Merkkipäivämuistaminen ja yrittäjäbarometrin kuntatulosten läpikäyminen suoritetaan kokoustauon aikana.

Puheenjohtaja määräsi kokoustauon alkamaan kello.13.08