Kunnanvaltuusto, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

 

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsee asiat tiedoksi.

Kokouskäsittely

Vt kunnanjohtaja toi esille seuraavan kunnanvaltuuston aikataulun ja viraston toiminnan lomakaudella sekä ELY:n kuulutuksen vt21 liittyen.