Kunnanvaltuusto, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Opetustoimen ylitysanomus vuoden 2021 budjettiin

ENODno-2022-3

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Opetustoimen talousarvio on ylittymässä noin 160 000 €. Suurimmaksi osaksi tämä johtuu henkilömenojen ylityksestä, jota ei saatu katettua muiden kustannuspaikkojen jäämillä.

Henkilömenojen ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista. Henkilöstömenot kasvoivat suunnitellusta seuraavista syistä:

- elinvoimalautakunta päätti Karesuvannon koululle yhden koulunkäynninohjaajan paikan täyttämisen

- Hetan koulukeskuksessa ei voitu yhdistää alaluokkia suunnitellusti, jolloin jouduimme palkkaamaan määräaikaisen tuntiopettajan ja opettajille tuli ylitunteja yli suunnitellun määrän.

- poissaoloihin budjetoidut varat eivät riittäneet

Henkilöstömenojen ylitystä ei voitu kattaa muilla budjettiin kuuluvien kustannuspaikkojen avulla, koska niihin ei jäänyt varaa.

Opetustoimi hakee ylityslupaa tälle summalle vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hakee 160 000 € ylitysoikeutta opetustoimen 2021 talousarvioon.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy elinvoimalautakunnan tekemän esityksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus edellyttää vastuuviranhaltijoiden antavan valtuustolle tarkan selvityksen ylityksen syistä.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy elinvoimalautakunnan tekemän esityksen.

Päätös

Käydyn keskustelun aikana Birgitta Eira esitti kunnanhallituksen tekemää esitystä jätettäväksi pöydälle.

Leena Palojärvi, Ulla Keinovaara ja Jarmo Näkkäläjärvi kannattivat pöydällepanoesitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Birgitta Eiran tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.

Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin (7) ”JAA”- ja (10) ”EI”-ääntä, joten puheenjohtaja totesi Birgitta Eiran esityksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 41%

  Helinä Hautamäki, Janne Näkkäläjärvi, Outi Kurkela, Juha-Pekka Mäntyvaara, Elli-Maria Kultima, Per-Oula Juuso, Sari Norrgård

 • Ei 10 kpl 59%

  Leena Palojärvi, Kari-Pekka Stoor, Jarno Viitanen, Pekka Tjäderhane, Janne Laakkonen, Jarmo Näkkäläjärvi, Anja-Maija Lundell, Birgitta Eira, Satu-Marja Eira-Keskitalo, Ulla Keinovaara

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Opetustoimen talousarvio on ylittymässä noin 140 000 €. Suurimmaksi osaksi tämä johtuu henkilömenojen ylityksestä,​ jota ei saatu katettua muiden kustannuspaikkojen jäämillä.

Henkilömenojen ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista. Henkilöstömenot kasvoivat suunnitellusta seuraavista syistä:

-​ elinvoimalautakunta päätti Karesuvannon koululle yhden koulunkäynninohjaajan paikan täyttämisen

-​ Hetan koulukeskuksessa ei voitu yhdistää alaluokkia suunnitellusti,​ jolloin jouduimme palkkaamaan määräaikaisen tuntiopettajan ja opettajille tuli ylitunteja yli suunnitellun määrän.

-​ poissaoloihin budjetoidut varat eivät riittäneet

Henkilöstömenojen ylitystä ei voitu kattaa muilla budjettiin kuuluvien kustannuspaikkojen avulla,​ koska niihin ei jäänyt varaa.

Opetustoimi hakee ylityslupaa tälle summalle vuodelle 2021.

Enontekiön kunnanvaltuuston kokouksen 2.2.-9.2.2022  5 § mukaisesti lisäselvitykset opetustoimen ylitysanomukseen:

Toimintatuotot +95 000 € : Saamenkielisen opetuksen vuoden 2020 tasaukset (suurin erä), pieniä eriä mm. myyntituotoissa ja avustuksissa.

Henkilöstökulut -185 500 €   ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista (luokkia ei voitu yhdistää suunnitellusti ja ylituntimäärä tällöin kasvoi) yksi tuntiopettaja lisää; yksi koulunkäynninohjaaja lisää; Henkilöstökulujen ylitystä ei voitu hakea aiemmin, koska ylityksen arviointi oli hankalaa koko lomarahavelan kirjanpitoon viennin takia ja koska sairausvakuutuskorvaukset laahasivat jäljessä.

Palvelujen ostot: -94 300 € Kotikuntakorvaukset (sijoitetut oppilaat), kuljetukset (lukio), sairaalakoulu, Kolpeneen palvelukeskus yms.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: +35 600 € Ei voitu säästää enempää, koska pakollisia ennakoimattomia korjauksia (henkilöhissi, ilmastointikone yms.)

Muut toimintakulut +15 000€ Ei voitu säästää enempää.

Näistä aiheutuva talousarvion ylitys n. 134 200 € tilanne 21.2.2022.

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta opetustoimen vuoden 2021 talousarvioon ylitystä n. 140 000€, edellämainituilla perusteluilla.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Opetustoimen talousarvio on ylittymässä noin 140 000 €. Suurimmaksi osaksi tämä johtuu henkilömenojen ylityksestä,​ jota ei saatu katettua muiden kustannuspaikkojen jäämillä.

Henkilömenojen ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista. Henkilöstömenot kasvoivat suunnitellusta seuraavista syistä:

-​ elinvoimalautakunta päätti Karesuvannon koululle yhden koulunkäynninohjaajan paikan täyttämisen

-​ Hetan koulukeskuksessa ei voitu yhdistää alaluokkia suunnitellusti,​ jolloin palkattiin määräaikainen tuntiopettaja

- opettajille tuli ylitunteja yli suunnitellun määrän

-​ poissaoloihin budjetoidut varat eivät riittäneet

Henkilöstömenojen ylitystä ei voitu kattaa muilla budjettiin kuuluvien kustannuspaikkojen avulla,​ koska niihin ei jäänyt varaa.

Opetustoimi hakee ylityslupaa tälle summalle vuodelle 2021.

Enontekiön kunnanvaltuuston kokouksen 2.2. sekä jatkokous 9.2.2022  5 § mukaisesti lisäselvitykset opetustoimen ylitysanomukseen ovat seuraavat:

Toimintatuotot +95 000 € : Saamenkielisen opetuksen vuoden 2020 tasaukset (suurin erä), pieniä eriä mm. myyntituotoissa ja avustuksissa.

Henkilöstökulut -185 500 €   ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista (luokkia ei voitu yhdistää suunnitellusti ja ylituntimäärä tällöin kasvoi) yksi tuntiopettaja lisää; yksi koulunkäynninohjaaja lisää; Henkilöstökulujen ylitystä ei voitu hakea aiemmin, koska ylityksen arviointi oli hankalaa koko lomarahavelan kirjanpitoon viennin takia ja koska sairausvakuutuskorvaukset laahasivat jäljessä.

Palvelujen ostot: -94 300 € Kotikuntakorvaukset (sijoitetut oppilaat), kuljetukset (lukio), sairaalakoulu, Kolpeneen palvelukeskus yms.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: +35 600 € ylijäämää ei ollut enempää, koska tuli pakollisia ennakoimattomia korjauksia (henkilöhissi, ilmastointikone yms.)

Muut toimintakulut +15 000€ ylijäämää ei ollut enempää.

Näistä aiheutuva talousarvion ylitys n. 134 200 € tilanne 21.2.2022.

Elinvoimalautakunta kokouksessaan 22.2.2022 § 24 hakee kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta opetustoimen vuoden 2021 talousarvioon ylitystä n. 140 000€, edellämainituilla perusteluilla.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle opetustoimen vuoden 2021 talousarvioon ylitystä n. 140 000€:lla selostusosan perusteluilla.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja esitti, että pidetään tauko klo 12.40 alkaen. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatketaan alkuperäisellä kokoonpanolla.

Kunnanhallitus kuuli hallinnollista rehtoria. 

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan hakemuksen opetustoimen vuoden 2021 talousarvioon ylistystä n. 140 000 eurolla selostusosan perusteella.

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle opetustoimen vuoden 2021 talousarvioon ylitystä n. 140 000 eurolla selostusosan perusteella.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle opetustoimen vuoden 2021 talousarvioon ylitystä n. 140 000 eurolla selostusosan perusteella.

Päätös

Virpi Labba ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtaja alusti asiasta ja avasi keskustelun. Hallinnollinen rehtori vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Puheenjohtaja totesi, että pidetään tauko.

Esteellisyys

 • Virpi Labba

Tiedoksi

Hallinnollinen rehtori Kirjanpito

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.