Kunnanvaltuusto, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Perustelut

Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Päätös

Puheenjohtaja totesi edellisen pykälän käsittelyn jälkeen, että valtuusto pitää tauon.

Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston kokous pidetään 11.4.2022. 

Vanhusneuvoston kokous pidetään 5.4.2022.

Vammaisneuvoston edustajan terveiset jätettiin kirjallisena. 

Ulla Keinovaara esitti, että kunnanhallitus käsittelisi vammaisneuvoston esiintuomat asiat.

Vt kunnanjohtaja totesi, että tulevan hyvinvointikeskuksen ohjausryhmään kutsutaan mukaan erityisryhmien edustajat.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.