Kunnanvaltuusto, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

 

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

1. Tehtävien haettavaksi julistaminen, rekrytointifirman käyttö kunnanjohtajan ja hallintojohtajan virkojen täytössä

2. Tulevaisuusvaliokunta vierailee Enontekiön kunnassa huhtikuun alkupuolella

3. Kunnanhallituksen kokous 5.4.2020 klo 14 Valtuustosalissa

4. Valtuuston iltakoulu 7.4.2022 klo 17 valtuutetuille ja varavaltuutetuille (Lentokenttätoiminta)

5. Tulossa valtuuston iltakoulu (Kuntastrategia & Digitiekartta)

6. Virastotalo on kiinni 13.-19.4.2022

7. Liikenne- ja viestintävaliokunnan vierailu Kilpisjärvellä 26.4.2022

8. Kunnanhallituksen kokous 27.4.2022 klo 10 Kilpisjärvellä

9. Tilinpäätöksen käsittely toukokuussa kunnanhallituksessa

10. Talouden ja toiminnan vuosikello on julkaistu kunnan verkkosivuilla


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.