Kunnanvaltuusto, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Perustelut

Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset.

Päätös

Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi toi terveiset nuorisovaltuuston 11.5.2022 kokouksesta.

Ulla Keinovaara toi terveiset vammaisneuvoston 7.4.2022 kokouksesta.

Satu-Marja Eira-Keskitalo toi terveiset vanhusneuvoston 5.4.2022 kokouksesta.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.