Kunnanvaltuusto, kokous 18.5.2022

§ 24 Kilpisjärven Revontulentien RM -tonttien hinnoittelu

ENODno-2022-119

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Kilpisjärven Revontulentielle on hyväksytty asemakaavamuutos (kvalt jatkokokous 9.2.2022 § 9), jossa muutettiin matkailupalvelujen tonttien sijaintia ja rakennusoikeutta. Kunta omistaa muutetun kaavan kaksi tonttia, joista toinen on varattu ja toista koskee maanvuokrasopimus.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Enontekiön kunnan tonttien hinnat kokouksessaan 11.11.2020 § 59. Matkailupalvelutonttien hinta Kilpisjärvellä on ollut 110 - 150 euroa/k-m2. Kerrosneliömetrihinta on vaihdellut tontilla olevan rakennusoikeuden mukaan. Tontilla, jolla on paljon rakennusoikeutta, kerrosneliömetrihinta on ollut alhaisempi kuin tontilla, jolla on vähän rakennusoikeutta. Näitä hintoja käytetään tämän kaavamuutosalueen tonttien hinnoittelun perusteena. Uuden kaavan mukaiselle tontille 43/1 esitetään hinnaksi 30.000,00 euroa. Tontilla on rakennusoikeutta 200 k-m2 eli hinnaksi tulee 150 euroa/k-m2. Tontille 43/2 esitetään hinnaksi 246.000,00 euroa. Tontilla on rakennusoikeutta 2100 k-m2 eli hinnaksi tulee noin 117 euroa/k-m2.

Tonttien luovutusmuotona on myynti tai vuokraus. Elinkustannusindeksiin sidottu perusvuokra on 6 % kauppahinnasta.

Voimassa oleva maanvuokrasopimus koskee aikaisemman asemakaavan kortteleita 44 ja 45. Vuokran perusteena oleva korttelien 44 ja 45 tonttien kauppahinta on yhteensä 246.000,00 euroa, joka on sama kuin tontille 43/2 esitetty hinta. Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 6% kauppahinnasta eli 14.760,00 euroa.

Maanvuokrasopimuksessa osapuolet ovat sitoutuneet siihen, että vuokra-alue muutetaan vastaamaan muutetun asemakaavan mukaisia korttelin/tontin rajoja ja vuokran suuruus uudelle tontille määrättävää hintaa. Asemakaavan muutoksen myötä vuokra-alueen rakennusoikeus säilyy ennallaan, mutta vuokra-alue pienenee 383 m2.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää liitteen mukaiset tonttien hinnat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Kunnanhallitus päättää esittää liitteen mukaiset tonttien hinnat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Perustelut

-

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää liitteen mukaiset tonttien hinnat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tiedoksi

Maankäyttöinsinööri Tekninen johtaja