Kunnanvaltuusto, kokous 18.5.2022

§ 28 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.