Kunnanvaltuusto, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Virasto-organisaation muutokset

ENODno-2022-241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunta päivitti 1.1.2023 alkaen virasto-organisaation. Uudistetussa virasto-organisaatiossa ateria- ja puhtauspalvelut jätettiin pois virasto-organisaatiokaaviosta, koska em. palveluiden yhtiöittämiseen liittyvä päätöksenteko oli kesken. Kunnanhallitus päätti 19.9.2023, että ateria- ja puhtauspalveluita ei yhtiöitetä. Kunta tuottaa jatkossa tarvitsemansa ateria- ja puhtauspalvelut itse.

Virasto-organisaatio on tarpeen päivittää siten, että ateria- ja puhtauspalvelut huomioidaan organisaatiossa. Ateria- ja puhtauspalvelut-toimiala tuottaa jatkossa aterioita varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen, joten toimiala on syytä siirtää kunnanhallituksen alaisuudesta hyvinvointilautakuntaan 1.1.2024 alkaen. Muutos hyvinvointilautakunnan alaisuuteen tarkoittaa muutoksia myös talousarvion 2024 valmistelussa. Asia käsitellään omassa pykälässä.

Virasto-organisaation päivittämisen yhteydessä huomioidaan samalla rakennuttamispäällikön asema virasto-organisaatiossa suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa. Rakennuttamispäällikön osalta virasto-organisaatiouudistus astuu voimaan 1.11.2023 alkaen.

Tässä esitetyt muutokset tulee huomioida myös hallintosäännössä. Asia käsitellään omassa pykälässä.

Enontekiön kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan virasto-organisaatiosta. Päätös tuodaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn virasto-organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti. Uusi virasto-organisaatio astuu voimaan 1.11.2023 alkaen rakennuttamispäällikön osalta ja 1.1.2024 ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön osalta. Edelleen kunnanhallitus päättää viedä uudistetun virasto-organisaation tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Perustelut

Enontekiön kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan virasto-organisaatiosta. 

Kunnanhallitus hyväksyi 3.10.2023 § 227 päivitetyn virasto-organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti. Uusi virasto-organisaatio astuu voimaan 1.11.2023 alkaen rakennuttamispäällikön osalta ja 1.1.2024 ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön osalta.

Ehdotus

Kunnanhallitus antaa uudistetun virasto-organisaation tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.