Kunnanvaltuusto, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Perustelut

Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Kokouskäsittely

Vammaisneuvoston terveiset toivat Ulla Keinovaara ja Birgitta Eira.Vammaisneuvoston kokous oli 6.9.2023. Asialistalla oli ErityisTET-viikko. ErityisTET-viikko järjestettiin 25.-29.9.2023. Seuraava vammaisneuvoston kokous on 2.11.2023.

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Birgitta Eira kertoi ErtyisTET-viikosta (Erityisryhmien työelämään tutustumisviiikko). Viikon teemana oli osatyökykyisyyden arvostaminen ja näkeminen, asenne ratkaisee. Onnistuneen työllistymisen edellytys on osaltaan ennakkoluuloton työllistäminen ja mahdollisuuksien avaaminen kaikille ihmisryhmille.

Vammaisneuvosto kiittää lämpimästi seuraavia yrityksiä ja yhteisöjä ovien avaamisesta: Erämaakota, Hetta Huskies, Hetan Kota, Hetan Pesula, Koru Laakso, K- Market Rantakokko: Ruoka ja Rautapuoli, Kirjasto, Metsähallitus, Luontokeskus ,Luppokoti, Ounasporo ja Paavontalo.

ErityisTET-viikolla oli uusia toimijoita 5 kappaletta enemmän viime vuoteen verrattuna, tehtyjä työtunteja noin 50 ja osallistujia parikymmentä, kun ohjaajat lasketaan mukaan. Viikolla ei pystytty järjestämään  Luppokodin virkistysohjelmaa, mutta se tullaan tekemään koronarajoitusten niin salliessa. Viikon tuloksena tiedossa on yksi työsuhde tiedossa jatkossa, kun sopiva tehtävä tulee ajankohtaiseksi.

Kommentteja ErityisTET-viikkoon osallistujilta: Yritykset olivat hyvin pääsääntöisesti hyvin valmistautuneet ja tehtävät oli hyvin mietitty etukäteen. Oli erittäin tervetullut olo, lämmin ja ystävällinen vastaanotto. Työnantaja tarjosi kahvit, mikäli oli mukavaa. Olisi voinut tehdä vielä enemmänkin töitä. Olisi mukava päästä uudelleen töihin. Nämä olivat oikeita töitä, mitä tehtiin! Suuri kiitos kaikille järjestäjille ja matkassa olijoille. Toiveena, että vastaava tapahtuma järjestetään kootusti ensivuonnakin, mutta että myös välillä olisi mahdollisuus tehdä myös muulloikin pieniä työpäiviä.  Jatkossa kehitettävää ErityisTET-viikosta on palautepäivään osallistumisen parantaminen ja laajentaminen sekä ideointi Whatsapp-ryhmässä.

Vanhusneuvoston terveiset toi Satu-Marja Eira-Keskitalo. Vanhusneuvoston kokous pidettiin 4.10.2023 Kittilän retkellä, Kittilän liikuntahallilla. Lopuksi vanhusneuvosto piti kuntopiiriä Kittilän ikäihmisten kanssa. Aamulla ennen lähtöä Kittilään oli tapaaminen kunnanjohtajan kanssa, jossa kuultiin suunnitteilla olevan uuden Luppokodin rakentamisessa nousseita ongelmia. Vanhusneuvosto päätti myös tehdä kannanoton uuden Luppokodin puolesta lehteen.

Outi Kurkela ja Satu-Marja Eira-Keskitalo ovat osallistuneet Vanhusneuvoston iltapäivätapaamiseen Inarin Sajoksessa etäyhteyden välityksellä. Huolena Inarin iltapäivätapaamisessa nousivat vähentyneet palvelut ikäihmisiltä hyvinvointialueella sekä huoli digitaalisaatiosta, joka voi olla uhka vanhusten syrjäytymisessä vanhusten palveluista.

Lisäksi kuultiin vanhusten viikon kuulumisia ja ja vie vanhus ulos tempauksesta. Vanhusten viikon ohjelmaan kuului muun muasse se, että vanhusneuvosto tarjosi makkarat Ounasmajojen ja Luppokodin asukkaille sekä huomioi muiden kylien vanhusten viikon ohjelmaa. Vanhusneuvoston jäsenten esille ottamissa asioissa , 70-vuotis seniorineuvola on käytössä isommissa kunnissa, ja vanhusneuvosto olettaa, että näin myös Enontekiöllä, josta se vielä puuttuu. Seuraava vanhusneuvoston kokous on 21.11.2023. Kokous on vuoden viimeinen.

Nuorisovaltuuston terveiset toi Jarmo Näkkäläjärvi. Nuorisovaltuusto kokoontui 13.9.2023. Asiana oli nuorisovaltuuston nuorille järjestämä retki Leville. Retken ajankohta on 11.11.2023 ja ilmoittautuminen päättyy 6.11.2023.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.