Kunnanvaltuusto, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja toi valtuutetuille tiedoksi, että Enontekiön kunta ja Lapin hyvinvointialue ovat allekirjoittaneet 18.10.2023 esivuokrasopimuksen Luppokodista.  Enontekiön kunta ja Luppokotiin valittu KVR-urakoitsija Vexatec Oy ovat allekirjoittaneet 18.10.2023  urakkasopimuksen. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.