Kunnanvaltuusto, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

 

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toi tiedoksi seuraavan asian
-Koronaohjeistusta on syytä noudattaa ja ohjeistusta löytyy mm. kunnan verkkosivulta.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.