Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Perustelut

Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Elina Rousu-Karlsen kertoi ottaneensa nuorisovaltuuston puheenjohtajuuden vastaan vastikään ja totesi, että joulukuulle on suunniteltu kokousta. Birgitta Eira kertoi vammaisneuvoston seuraavasta kokouksesta tämän kuun lopulla. Ulla-Maija Syväjärvi toi tiedoksi, että vanhusneuvosto on mm. antanut kunnan investointisuunnnitelmasta lausunnon kunnanhallitukselle, ikääntyneiden palveluissa on jaettu heijastavia kauppakasseja asiakkaiden ja henkilöstön käyttöön ja vanhusneuvoston vpj ja sihteeri osallistuivat verkkoseminaarina järjestettyyn valtakunnalliseen vanhusneuvostopäivään, teemana oli Ikäihmiset yhteiskunnan voimavarana.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.