Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ilmoitusasiat

Perustelut

Selostus
Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtajan ilmoitusasiat:

- Kunnan kehittäminen - Koulutus luottamushenkilöille ja viranhaltijoille 19.-20.11.2020

- Valtuustoseminaari 25.11.2020 klo 14-16, aiheena Enontekiön Sähkö Oy:n myyntiasia 


Ulla Keinovaara otti esille Peltovuoman koulun kiinteistön tilanteen. Puheenjohtaja pyysi kehitysjohtajan selvittämään asian valmistelutilanteen. Kehitysjohtaja oli paikalla 21.45-21.48 selvittämässä asiaa. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.