Kunnanvaltuusto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Perustelut

Selostus
Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset

Päätös

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jarmo Näkkäläjärvi: uusi ja vanha nuorisovaltuusto kokoontui yhdessä 3.11.2021 ja kävi läpi sekä historiaa, nykytilaa, tulevaisuutta ja nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksia. Merkitty tiedoksi nuorisovaltuustossa tapahtuneet muutokset. Nuorisovaltuuston vaalit pidetään loppusyksystä 2021. Valittu myös edustajat valtuuston kokouksiin.

Nuorisovaltuuston edustaja Jarno Viitanen: nuorisovaltuusto toivoo kutsun valtuuston kokouksiin.

Vammaisneuvosto: Ulla Keinovaara. Vammaisneuvostossa on myös tarve tulkkipalveluille. Nyt edustaja ei päässyt valtuuston kokoukseen, koska hänelle ei järjestynyt tulkkia

Enontekiöllä on  sekä kuntoutusohjaajan ja vapaa-aikaohjaajan tarve

Vammaisten työllistymismahdollisuuksia toivotaan parannettavan

Vammaisneuvosto toivoo, että erityisryhmiä kuten toimintarajoitteisia tulisi kuulla päätöksenteossa nykyistä paremmin.

Hyvinvointikeskus: toivovat esteettömyyttä uuden rakennuksen käyttömahdollisuuksiin.

Vanhusneuvosto: Satu-Marja Eira Keskitalo: vanhusneuvosto ei ole vielä kokoontunut.
 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.