Kunnanvaltuusto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanvaltuuston tietoon saatettavat ilmoitusasiat selvitetään kokouksessa.

 

Päätös

kunnanjohtajan ilmoitusasiat: 

- Pikkujoulujen sijasta toimitaan kuten vuonna 2020
- Kolarin, Muonion, Kittilän ja Enontekiön yrittäjäjuhla 7.11.2021. Vuoden yrittäjä Enontekiöllä Rakennus Mäkitalo

Valtuuston puheenjohtajan ilmoitusasiat:
Valtatie 21;n huoli-ilmoitus ja siihen reagointi -Poliisi, Pelastuslaitos, AVI, ELY-keskus, YIT, kunnanhallitus, kansalaisadressi, Rekat Ravissa, Kunnan nettisivuilla kysely liittyen kunnan tiestöön vastattavissa ja voi jättää paperisena Suvi Koskelalle kuntaan kommentit
Karesuvannon koulun väistötilojen suunnitelma
Syksyllä järjestetty koulutus viranhaltijoiden toimesta, koulutusmateriaalit ja koulutuksiin osallistuminen edelleen nähtävillä luottamushenkilöille Teams:ssa
ELY-keskukselta tullut positiivinen palaute tekniselle osastolle
Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien puhelimet: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja: 040 751 38 78 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 040 751 28 59 Puheenjohtajapuhelimiin voi ottaa yhteyttä soittamalla arkisin 10.00- 19.00 Yleisinä loma-aikoina esim. joulu, pääsiäinen, juhannus ja heinäkuu puhelimet ovat kiinni. Enontekiön kunnan strategialuonnos kommentoitavissa 25.11.2021 saakka
Maankäyttö- ja rakennuslaki lausuttavissa 7.12.2021
Seuraava valtuusto 14.12 ja sitä ennen valtuustoseminaari: läsnäolo toivotaan, jotta saadaan yhteiskuva valtuutetuista. Saa tälläytyä ja valtuustoseminaarin ohjelma vapaa-muotoisempi

Merkittiin tiedoksi, että Elli-Maria Kultima saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 19:53

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.