Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Selvityksen ja lausunnon antaminen kunnalliskanteluun

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k 6


Käsitellyt asiat