Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen  palkaton  virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:

 

Kehitysjohtaja
Avustus:
§ 7 Yksinyrittäjän tuki (Tmi Jorma Löf), 27.10.2020

Kunnanjohtaja
§ 38 Yksinyrittäjän tuki (Tmi Kota-Juha), 19.10.2020
§ 40 Yksinyrittäjän tuki (Hetan Lumilinnan Elämysreissut Oy), 19.10.2020
§ 41 Yksinyrittäjän tuki (Tmi Timo Palo), 19.10.2020
§ 42 Yksinyrittäjän tuki (Isokäännän Laurin Kone Ky), 19.10.2020
§ 43 Yksinyrittäjien tuki (Tmi Next Level North), 19.10.2020
§ 45 Yksinyrittäjän tuki, 27.10.2020
§ 46 Yksinyrittäjän tuki (Erä ja Pitopalvelu Kosti Stoor), 27.10.2020
§ 47 Yksinyrittäjän tuki (A Autto Oy), 27.10.2020
Hankinta:
§ 39 Yksinyrittäjän tuki (Tmi Petterin Pirssi ja Pilke), 19.10.2020
Muu päätös:
§ 44 Yksinyrittäjän tuki, 27.10.2020

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat