Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Tapahtuneet
20.10 Yhdistysfoorumi
20.10 Karesuvannon kylätilaisuus
21.-23.10 Yhteistoiminta Inarin kunnan kanssa
22.10 Kirjojen julkistamistilaisuus, kunnan puheenvuoro, Tunturi-Lapin luontokeskus
26.10 Johtoryhmän kokous
27.10 Kuntarahoitus, työpalaveri
28.10 Maakuntajohtajan tapaaminen, Hetta
29.10 Kuntakonsernin kehittämispaja
3.11 Muonion-Enontekiön PTH-palaveri
4.11 Kuntarahoitus, työpalaveri
4.11 Kuntajohtajakokous, Lappi
5.11 Tunturi-Lapin Kehitys, hallitus
6.11 Nordisk grenseregionalt forum, Torniolaakson neuvosto

Tulossa
10.11 Pienten kuntien verkosto
11.11 Valtuusto
11.11 Hinku johtoryhmä
11.11 Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä
11.11 Ensihoidon kustannukset, LapIT
14.11 Yrittäjägaala, Pallas
16.11 Finavia
17.-18.11 Kunnallisjohdon seminaari
18.11 Hetanranta, yhtiökokous
18.11 Lapin terveydenedistämisen koordinaatioryhmän ja maakunnallisen seurantaryhmän kokous
14.11 Yrittäjägaala
19.-20.11 Tulevaisuusajattelukoulutus valtuutetuille ja laajennetulle johtoryhmälle

Valmistelussa
- Sähköyhtiön myyntiasia
- Enontekiön lentoasema-asian valmistelu
- Opetustoimen talousarvion ylitysesitys (Elinvoimaltk)
- Maanhankinta, KIlpisjärvi
- Talousarvio 2021

Muut
- Kunnanjohtajan TA2021 esitys kuntalaisille kommentoitavissa kunnan verkkosivuilla 2.11.2020 klo 15 mennessä. Palaute suoraan kunnanjohtajan sähköpostiin.
 

Yritysvaikutusten analyysi
Ei vaikutuksia

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat