Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Kunnan ICT-palveluiden ulkoistus

ENODno-2020-253

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanvaltuusto on päättänyt vuoden 2020 talousarviosta kokouksessaan 10.12.2019 pykälässä § 54 Vuosien 2020-2020 talousarvion ja -suunitelman hyväksyminen. Talousarviossa on päätetty, että

- digitaalisia toimintatapoja edistetään ja

- ICT-palvelujen mahdollisen ulkoistamisen suunnittelu toteutetaan vuoden 2020 kuluessa.

Kunnanhallitus on selvittänyt ICT-ulkoistuksen mahdollisuuksia vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Valtuusto on järjestänyt ICT-ulkoistuksesta keskustelutilaisuuksia valtuutetuille vuosina 2019 ja 2020. Viimeisin keskustelutilaisuus valtuutetuille ja johtaville viranhaltijoille järjestettiin valtuustoseminaarina 7.10.2020. Seminaarissa kuultiin Muonion ja Kolarin kuntien kokemuksia ICT-ulkoistuksesta. Molempien kuntien mukaan ICT-ulkoistus oli tarpeen toimeenpanna.

Kunnanhallitus käy kokouksessa evästyskeskustelun kunnanjohtajan ja muiden mahdollisten alustusten jälkeen ICT-ulkoistusprosessista.

Yritysvaikutuksien arviointi

Ei vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun ICT-ulkoistuksesta.

Päätös

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun ICT-ulkoistuksesta.

Kokouskäsittely

LapIT Oy:n Klaus Kiainen ja Tuomo Hietajärvi olivat paikalla selvittämässä asiaa klo 17.35-18.42.

Unto Kultima ilmoitti poistuvansa kokouksesta kunnanhallituksen tauon alkaessa klo 18.44. Tauon päätyttyä klo 19.05 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla lukuun ottamatta kunnanjohtajaa, joka saapui kokoukseen 19.20. 

Kuntien Tiera Oy:n Erkka Hakkarainen ja Timo Similä olivat paikalla selvittämässä asiaa klo 19.08-19.44.

Seppo Alatörmänen poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 19.48.

Henkilöstöjohtaja oli paikalla 17.35-20.08.

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat