Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

ENODno-2020-88

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 9 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovituksista oheismateriaalina.

Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 9 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovituksista oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat