Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Palvelussuhteen päättyminen

ENODno-2022-320

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Palkkasihteeri ********* on toimittanut irtisanoutumisilmoituksen kuntaan 15.9.2022. Palkkasihteerin palvelussuhde Enontekiön kuntaan päättyy 1.4.2023. Palkkasihteeri on jäänyt vuosilomalle 25.7.2022 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Kunnanhallitus kiittää Riitta Rantaa pitkästä ja ansiokkaasta työpanoksesta Enontekiön kunnan hyväksi.