Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Perustelut

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen  palkaton  virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:

Elinvoimalautakunnan kokous 23.8.2022
Elinvoimalautakunnan kokous 20.9.2022

Hyvinvointilautakunnan kokous 18.8.2022
Hyvinvointilautakunnan kokous 22.9.2022

 

Hallintojohtaja
Hankinta:
§ 9 Hankintapäätös nuorisotila Kiepin kuntotutkimuksesta, 26.09.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Lisätehtävistä maksettava korvaus / hallintosuunnittelija, 06.09.2022
§ 5 Lisätehtävistä maksettava korvaus / vastaava toimistosihteeri, 06.09.2022
§ 6 Lisätehtävistä maksettava korvaus / controller/pääkirjanpitäjä, 06.09.2022
Muu päätös:
§ 7 Tontin myynti, Kilpisjärven kortteli 46, rakennuspaikka 4, 15.09.2022

Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 48 Väärtipäivien kuljetukset, osa 1 Nunnanen-Hetta -linja, 30.08.2022
§ 49 Väärtipäivien kuljetukset, osa 2 Kilpisjärvi-Karesuvanto -linja, 30.08.2022
§ 50 Väärtipäivien kuljetukset osa 3, Karesuvanto-Hetta -linja, 30.08.2022
§ 51 Väärtipäivien kuljetukset, osa 4 Näkkälä-Palojärvi –linja, 30.08.2022
§ 52 Väärtipäivien kuljetukset osa 5, Ylikyrön liityntälinja Peltovuomaan, 30.08.2022
§ 55 Yritysneuvontapalvelun hankinta, 30.08.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 54 Vararehtorina toimiminen hallinnollisen rehtorin virkavapaan ajan, 30.08.2022
§ 56 Lisätehtävistä maksettava korvaus: controller/pääkirjanpitäjä, 31.08.2022
§ 57 Lisätehtävistä maksettava korvaus/ vastaava toimistosihteeri, 31.08.2022
§ 58 Lisätehtävistä maksettava korvaus/ hallintosuunnittelija, 31.08.2022
§ 59 Lisätehtävistä maksettava korvaus/henkilöstöjohtaja, 31.08.2022
§ 60 Henkilöstöpäätös: Lisätehtävistä maksettava korvaus/ Rinnevastaava, 31.08.2022
§ 62 Työsuojelupäällikön tehtävät, 31.08.2022
Muu päätös:
§ 53 Pientalotontin myynti, kiinteistön 47-404-108-9 määräala, Karesuvanto, 30.08.2022
§ 61 Asunto Oy Saanansäteen osakkeiden siirtomerkinnät, 31.08.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi, lukuun ottamatta

  • vt. kunnanjohtajan päätös 31.8.2022/§ 60.
  • Elinvoimalautakunnan päätös 20.9.2022/73  § Katualueen haltuunotto, Hetta - Jyppyrän asemakaavatiet.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

  • Helinä Hautamäki

Kokouskäsittely

Helinä Hautamäki ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta, maankäyttöinsinööri