Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Kunnanjohtajan ajankohtaiset/ ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kokouksessa pidettiin tauko 16:11-16:23 ennen tämän pykälän käsittelyä. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla ovat samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat

Kunnanjohtaja on aloittanut 19.9.2022. Ensimmäiset viikot ovat kuluneet perehdytyksessä sekä erilaisissa sidosryhmätapaamisissa.

Kunnanjohtaja kävi kalenteristaan läpi lokakuulle suunnitellut tapahtumat ja kokoukset.

Kunnanhallitus 29.11.2022 järjestetään Kilpisjärvellä. Matkan yhteyteen on tarkoitus järjestää Kilpisjärven kaavoituksen workshop sekä maastokatselmointi. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Kunnanhallitusta tiedotetaan asiasta sähköpostitse.

Kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille järjestetään seminaari 20.10.2022 klo 11-16 kunnan virasto-organisaatiomuutoksesta sekä uudistuvasta hallintosäännöstä. Virasto-organisaatiomuutos on käsittelyssä 25.10.2022 kunnanhallituksen kokouksessa.