Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Kunnanhallituksen lisäselvitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 21097/2021

ENODno-2021-88

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on lähettänyt Enontekiön kunnanhallitukselle lisäselvityspyynnön14.9.2022 Diaarinumero 21097/03.04.04.04.10/2021. Lisäselvitys koskee Enontekiön kunnanhallituksen päätöstä 5.06.2021 §163, josta ********* on tehnyt valituksen halllinto-oikeuteen. 

Kunnanhallituksen valituksenalaisessa päätöksessä 15.6.2021 § 163 on todettu, että "kunnanhallitus ei ole pyynnöistä huolimatta saanut tekniseltä johtajalta päiväkirjaa tai muuta kirjanpitoa siitä, milloin (päivämäärät ja kellonajat) hän olisi tehnyt hänelle määrättyjä muita tehtäviä."

Hallinto-oikeus pyytää Enontekiön kunnanhallitusta ilmoittamaan, milloin ja millä tavalla ********* on kyseistä selvitystä pyydetty ja miten pyynnössä on yksilöity se, millaista selvitystä ********* tulee toimittaa. Lisäselvitys pyydetään toimittamaan hallinto-oikeudelle 7.10.2022 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus ilmoittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, että Enontekiön kunnassa ei ole arkistoituna tai muullakaan tavalla saatavissa sellaisia ********* lähetettyjä selvityspyyntöjä, joihin valituksenalaisessa päätöksessä viitataan. Enontekiön kunnan johtavat viranhaltijat ovat vaihtuneet vuoden 2022 aikana, eikä tällaisia mahdollisesti sähköpostitse tai muulla tavoin pyydettyjä selvityksiä voida jälkikäteen todentaa annetuksi *********. 

Päätös

Esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Jarmo Näkkäläjärvi

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi