Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi toi esille

 • Hetta hiihtomaan tilanne tulevan talven osalta. Avautuuko Hetta Hiihtomaa tulevalla kaudelle, vai onko vaarana ettei se avaudu ollenkaan?
  • Hallintojohtaja kertoi toimenpiteistä joita on tehty AVIn tarkastuskertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Hetta Hiihtomaahan edellytetyt korjaustoimenpiteet saadaan tehtyä ajoissa, mutta täysin varmoja ei vielä olla.
    
 •  Karesuvannon väistötilat ja niiden käyttöönotto. On mahtava nähdä miten asiat onnistuvat, kun päätökset ja toteutus menevät suunnitelmien mukaan. Iso kiitos kuuluu tekniselle johtajalle ammattitaidolla hoidetusta työstä sekä myös muille mukana olleille henkilöille. Mutta miksi kunta (viestintä) ei ole millään tavalla tuonut esille ko. tilojen valmistumista ja käyttöönottoa? Kyseessä on kuitenkin yli miljoonan hankinta ja se on tullut tosi tarpeeseen.
  •  Asiaa selvitetään viestinnän kanssa. Ajankohtaiseen tiedottamiseen tullaan kiinnittämään jatkossa huomiota.
    
 • Silaskairan tien talvikunnossapito. Missä tilanteessa kyseinen asia on? Onko mitään keskusteluja ollut Inarin kunnan kanssa, koska Inarin kunnassa on myös tehty aloite ko.tien talvikunnossapidon järjestämisestä yhteistyössä Enontekiön kanssa.
  • Asia otetaan selvitettäväksi.

 

Outi Kurkela toi esille

 • Miksi kunnan autoja edelleen tankataan Teboililla?
  • Hallintojohtaja kertoi, että tankkaaminen Teboililla on päättymässä. EU:n pakoteasetuksen mukaisesti hankinnat venäläisomisteisilta yrityksiltä on lopetettava viimeistään 9.10.2022.